Mixer DJ DJM-2000Nexus

52,990,000 

 • – BEAT SLICE & SYNC MASTER khi sử dụng Pro DJ Link có thể kết nối lên tới 4 CDJ-2000nexus/900s
 • – Màn hình màu cảm ứng đa điểm 5.8″ với effects/sampling ngay trên màn hình
 • – Tích hợp cổng LAN inputs cho việc kết nối Pro DJ Link và 2 laptops
 • – INST FX allows effects to be applied intuitively with a turn of the knob
 • – Manipulate frequencies and alter sounds with evolved BEAT EFFECTS
 • Mixer DJ pioneer DJM-2000Nexus có chất lượng âm thanh tuyệt đỉnh & cổng USB
 • – BEAT SLICE & SYNC MASTER khi sử dụng Pro DJ Link có thể kết nối lên tới 4 CDJ-2000nexus/900s
 • – Màn hình màu cảm ứng đa điểm 5.8″ với effects/sampling ngay trên màn hình
 • – Tích hợp cổng LAN inputs cho việc kết nối Pro DJ Link và 2 laptops
 • – INST FX allows effects to be applied intuitively with a turn of the knob
 • – Manipulate frequencies and alter sounds with evolved BEAT EFFECTS
 • Mixer DJ pioneer DJM-2000Nexus có chất lượng âm thanh tuyệt đỉnh & cổng USB

mixer-dj-chuyen-nghiep-djm-2000nexus

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mixer DJ DJM-2000Nexus”