Thử thách Mashup!!!!

🚩⛰Thử thách mashup🚶‍♂️

ℹ️Một mashup là một tác phẩm sáng tạo, thường là một hình thức của một bài hát, được tạo ra bằng cách kết hợp hai hoặc nhiều bài hát được thu âm trước, thường bằng cách phủ lên bản nhạc của một bài hát liền mạch trên bản nhạc cụ của bài hát khác.⛰
🔖Trong 7 ngày tiếp theo, mỗi ngày bạn hãy tạo 1 bản mashup và up lên trên facebook cá nhân kèm theo hastag #7dayschallenged #mashupchalleged và gửi về đường dẫn facebook Hoàng Hiếu
Comment “đăng ký” để tham gia cùng Hoàng Hiếu DJ ngay nhé❗️❗️❗️
Bản đồ
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay