Bàn DJ Numark IDJ Live giá rẻ Archive

Bàn DJ Numark IDJ Live chất lượng ở Hà Nội

  iDJ Live là cách dễ dàng nhất để trở thành một DJ với iPod touch, iPhone hoặc iPad của bạn. Hệ thống iDJ Live khai thác sức mạnh xử lý của iPad, iPod hoặc iPhone của bạn và cho phép bạn phối lại những bài hát có sẵn trong iPod của bạn. bandj.vn chuyên …